Użytkownicy pomp ciepła oraz innych źródeł ogrzewania zasilanych energią elektryczną otrzymają świadczenie na częściowe pokrycie kosztów z tym związanych. Wnioski o jego przyznanie będzie można składać od 1 grudnia br.

Tak przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która została przyjęta przez Sejm. Wprowadza ona trzecie – po dodatku węglowym i dodatku dla gospodarstw domowych – świadczenie dla rodzin, które mierzą się z wysokimi kosztami ogrzewania domów i mieszkań. Nowy dodatek będzie przysługiwał osobom, których główne źródło ciepła jest zasilane prądem (z wyjątkiem posiadaczy mikroinstalacji fotowoltaicznych) i wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Świadczenie będzie wynosić 1000 zł, ale w przypadku gospodarstw domowych, u których zużycie energii elektrycznej w 2021 r. było wyższe niż 5 MWh, wsparcie zostanie podwyższone o 500 zł.
Wnioski o dodatki elektryczne będą przyjmowane przez gminy od 1 grudnia br. do 1 lutego 2023 r. Natomiast wypłata pieniędzy nastąpi najpóźniej do 31 marca przyszłego roku. Członek gospodarstwa domowego, który złożył wniosek, otrzyma informację o wypłacie dodatku na adres e-mailowy. Zgodnie z szacunkami rządu z nowego świadczenia będzie mogło skorzystać ok. 800 tys. rodzin.
Ponadto ustawa zakłada też zamrożenie w 2023 r. cen energii elektrycznej na poziomie z 2022 r. Przy czym będzie to dotyczyło tylko wskazanego w przepisach limitu zużycia prądu. Będzie on co do zasady wynosił 2000 kWh, ale dla gospodarstw domowych, w których jest osoba niepełnosprawna, będzie on podwyższony do 2600 kWh. Jeszcze wyższy limit, bo 3000 kWh, będzie obowiązywał rolników oraz rodziny wielodzietne, pod warunkiem że mają przyznaną Kartę Dużej Rodziny.
Etap legislacyjny
Ustawa uchwalona przez Sejm