Według raportu IPCC „Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability”, obecnie ok. 3,6 mld ludzi żyje w miejscach określanych jako silnie narażone na skutki zmian klimatu. Istnieje ryzyko, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat temperatura zwiększy się globalnie o 1,5 st. C, sprowadzając gwałtowne powodzie lub susze, topnienie lodowców, wyginięcie niektórych gatunków zwierząt, powiększenie się dziury ozonowej, a także obniżenie poziomu rzek. Innymi słowy populacji zagraża znaczne pogorszenie warunków bytowych - z ograniczeniem dostępu do zasobów żywności i wody pitnej włącznie. Co można zrobić, aby zahamować negatywne dla środowiska procesy? Ratunku należy szukać w nowych technologiach

Technologie cyfrowe definiują dzisiaj wiele aspektów funkcjonowania społeczeństw i gospodarek. Choć szacuje się, że do 2030 r. roczna produkcja danych osiągnie ponad 1 jottabajtów, przekładając się na zużycie niebotycznej ilości energii, poprawa efektywności energetycznej rozwiązań technologicznych może temu zapobiec. Co więcej, w samej branży high-tech tkwi ogromny potencjał proekologiczny. Zarówno stale pojawiające się na rynku innowacje kreowane przez start-upy pozytywnego wpływu, jak i zaangażowanie przedsiębiorstw w działania ESG sprawiają, że to właśnie m.in. w przedsiębiorstwach ICT spoczywa odpowiedzialność za przyszłość planety.
Huawei jest jednym z największych światowych producentów technologii ICT, który propagowanie proekologicznej polityki rozpoczął metodą małych kroków - od drobnych modyfikacji technologicznych po dalekosiężne inwestycje. Stąd nasze smartfony i tablety zostały wyposażone w energooszczędne układy Kirin, które jednocześnie posiadają potężną moc obliczeniową. Ponadto firma ograniczyła ilość używanego plastiku o 28 proc., zaś papieru aż o 90 proc. - skracając dołączoną instrukcję z 340 do 44 stron - oraz zastępując tradycyjną listę gwarancyjną kodem QR. Ponadto wysłużone gadżety marki poddawane są recyklingowi. W 2020 r. zutylizowanych w ten sposób zostało ok. 3 tys. ton elektroniki.
Huawei to również dostawca systemów energii odnawialnej. Dzięki wysokiej klasy inwerterom zmieniającym energię słoneczną w elektryczną możliwe jest nie tylko zasilenie stacji BTS czy gospodarstw domowych, lecz także całych centrów danych lub laboratoriów badawczych. W ten sposób pod logo firmy powstają duże farmy fotowoltaiczne, takie jak inwestycja w Arabii Saudyjskiej w największy na świecie magazyn energii o pojemności 1300 MWh, który stanie się podstawą do powstania 100-milionowego ekologicznego megamiasta - Neom, położonego na pustyni. Natomiast w Polsce największa do tej pory farma zbudowana z użyciem inwerterów Huawei ma 70 MW, przy czym trzeba wziąć pod uwagę, że transformacja energetyczna na naszym rynku jest na razie w fazie początkowej. Zaletą proponowanych systemów jest ich kompleksowość. Z takim samym powodzeniem sprawdzają się na wielohektarowych posesjach oraz w gospodarstwach domowych.
Zrównoważony rozwój staje się nieodzowną częścią strategii postępowych firm. Branża IT zdaje sobie sprawę, że działalność na rzecz środowiska to jedyna droga do jeszcze bardziej zaawansowanego rozwoju myśli technologicznej. W dodatku opłacalna ekonomicznie. Ekologiczne, w pełni optyczne, inteligentne łącza stały się kluczowym obszarem wzrostu dla usług internetowych. Technologia 5G z kolei pozwala na modernizację infrastruktury urbanistycznej, zamieniając miasta i miasteczka w wydajne, przyjazne środowisku i niskokosztowe smart cities.
Wszystkie dotychczasowe przedsięwzięcia ekologiczne Huaweia odpowiadają zasadzeniu 250 mln drzew, aczkolwiek mamy świadomość, że troska o przyrodę to proces bez limitu czasowego. W naszym interesie leży, aby jak najefektywniej dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z nowym pokoleniem innowatorów. Stworzony w tym celu konkurs Huawei Startup Challenge w 2021 r. przyciągnął ponad 220 start-upów oferujących proekologiczne rozwiązania, gotowe do wdrożenia na rynek. Spośród nich kapituła wyłoniła 10 laureatów, którzy otrzymali merytoryczne wsparcie do rozpoczęcia biznesowej działalności na szeroką skalę w takich obszarach, jak dekarbonizacja, odnawialne źródła energii, gospodarka zamkniętego obiegu czy ograniczenie marnowania żywności. Aktywność start-upowców na rzecz odbudowy planety pokazuje, jak wiele mamy w tej dziedzinie do zrobienia jako społeczeństwo, a zarazem jest dowodem, że wspólnie - jako przedstawiciele biznesu - możemy pozytywnie wpływać na kształt otaczającego nas świata.