Deklaruje pan, że Ministerstwu Klimatu i Środowiska zależy na tym, by rząd przyjął projekt ustawy liberalizującej zasadę 10H do końca czerwca. Przypomnijmy, na czym ma polegać złagodzenie obecnych regulacji.
Projekt ustawy, przyjęty 13 czerwca 2022 r. przez Stały Komitet Rady Ministrów i przekazany na posiedzenie Rady Ministrów, ma dwa zasadnicze cele - zlikwidowanie obecnie obowiązujących barier w rozwoju lądowej energetyki wiatrowej poprzez uelastycznienie sztywnej zasady 10H, oraz umożliwienie rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenach wiejskich, gdzie zlokalizowane są farmy wiatrowe. Spodziewamy się, że Rada Ministrów przyjmie projekt w czerwcu, a Sejm będzie mógł się nim zająć na pierwszym lipcowym posiedzeniu, czyli 6-7 lipca.