Wykonawcy nowego bloku 450 MW na węgiel brunatny w elektrowni Turów otrzymali Polecenie rozpoczęcia prac, podała PGE. Projekt o wartości około 4 mld zł brutto realizuje konsorcjum firm: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (lider z 55,38% udziałów), Budimex oraz Tecnicas Reunidas (partnerzy, po 22,31% udziałów).

"Po rozpoczęciu budowy dwóch nowych bloków w Opolu, dzisiaj stawiamy kolejny krok w realizacji strategii grupy kapitałowej PGE na lata 2014-2020. W Turowie rozpoczynamy inwestycję, która podniesie wartość grupy i dzięki produkcji taniej energii w oparciu o węgiel brunatny zagwarantuje biznesowi stabilne fundamenty dla prowadzenia swojej działalności. Z nami bezpiecznie mogą się również czuć polskie rodziny, ponieważ korzystamy przede wszystkim z lokalnie dostępnych paliw" - powiedział prezes PGE Marek Woszczyk, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z umową, przekazanie bloku do eksploatacji nastąpi w terminie 56 miesięcy od daty wystawienia Polecenia, czyli w trzecim kwartale 2019 r.

Energii elektrycznej wyprodukowanej w nowym bloku wystarczy do zaspokojenie potrzeb ok. 1 mln gospodarstw domowych, podano również.

Reklama

Nowy blok energetyczny w Elektrowni Turów zastąpi wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji. Odbudowa mocy jest przede wszystkim elementem optymalizacji sposobu wykorzystania całego kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów, w tym również zagospodarowania dostępnych złóż węgla. Wpływa także na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju, podkreśla spółka.

Według PGE inwestycja w znaczący sposób przyczyni się także do rozwoju regionu. W trakcie realizacji projektu, kontrakty na dostawę surowców i materiałów otrzyma kilkaset firm, prace wykonywać będzie ponad 100 przedsiębiorstw budowlanych, a zatrudnienie na placu budowy w szczytowym momencie sięgnie 2 tys. osób.

PGE przypomina, że nowy blok w Elektrowni Turów jest jednym z projektów programu inwestycyjnego grupy PGE o łącznej wartości ok. 50 mld zł, zakładającego m.in. redukcję emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów, tym samym w istotny sposób ograniczającego wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. W latach 2014-2020 na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów wytwórczych grupa PGE planuje wydać ok. 30 mld zł.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz 11-proc. w OZE.