Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził wszystkim czterem tzw. sprzedawcom z urzędu energii elektrycznej taryfy dla gospodarstw domowych, zawierające zerową akcyzę.

Jak przypomniał URE, w taryfach na 2022 r. zatwierdzonych w grudniu zawarty był podatek akcyzowy w wysokości 5 zł za MWh. W związku z wejściem w życie ustawy zwalniającej z akcyzy energię elektryczną sprzedawaną gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r., konieczna była aktualizacja taryf PGE Obrót, Enea, Energa Obrót i Tauron Sprzedaż i uwzględnienie wprowadzonych zmian prawa. Zatwierdzone w poniedziałek taryfy zawierają już odpowiednią modyfikację.

Zmiany taryf dotyczą zatem obniżki cen energii elektrycznej z tytułu czasowego zwolnienia z akcyzy, nie uległy natomiast stawki dotyczące dystrybucji energii - zaznaczył Urząd Regulacji Energetyki. Jak przypomniał Urząd, przywrócenie niezerowych stawek akcyzy w cenie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych skutkować będzie koniecznością kolejnej zmiany taryf, która uwzględni ceny energii elektrycznej wraz z akcyzą. Będzie to więc ich powrót do poziomu wynikającego z taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE 17 grudnia 2021 r.

W ocenie URE, mając na uwadze sytuację w kraju i w całej Europie, gdzie m.in. obserwuje się wzrost cen nośników energii i wysoki poziom inflacji, nie można wykluczyć, że zwolnienie z akcyzy zostanie przedłużone i obejmie dłuższy okres 2022 r. (PAP)