W PGE Dystrybucja, PGE Energia Ciepła, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Obrót - spółkach zależnych Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisano porozumienie kończące spory zbiorowe ze stroną społeczną, podała grupa.

Porozumienie zostało zawarte z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym GK PGE, w skład którego wchodzi ponad 60 organizacji związkowych działających w Grupie PGE przy udziale i aprobacie Centrum Korporacyjnego PGE, podano.

"W imieniu zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA dziękuję przedstawicielom strony społecznej, że w atmosferze wzajemnego szacunku oraz z uwzględnieniem celów Grupy PGE i interesu pracowników, udało nam się wspólnie wypracować płaszczyznę do negocjacji i dyskusji oraz finalnie podpisać kończące spory zbiorowe porozumienie. Porozumienie jest przejawem odpowiedzialności i zrozumienia dla działań podejmowanych na rzecz rozwoju naszej grupy" - powiedział prezes Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

W porozumieniu przedstawiciele pracodawców i strony społecznej oświadczyli, że wszystkie spory zbiorowe wszczęte we wrześniu i październiku 2020 r. zostały zakończone, podano także.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)