Państwa członkowskie zgodziły się dziś na rozdysponowanie środków. Większość funduszy zostanie przeznaczona na projekty związane z gazem w regionie Morza Bałtyckiego oraz w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w tym w Polsce. 

Najwięcej - ponad 295 milionów euro - wygospodarowano na budowę nowego transgranicznego gazociągu między Polską a Litwą, dodatkowych 10,5 miliona - na prace przygotowawcze w tym zakresie. Ponadto dofinansowane zostaną m.in. prace nad budową interkonektora gazowego między Polską a Słowacją oraz Polską a Czechami. Fundusze pochodzić będą z unijnego instrumentu „Łącząc Europę”. W jego ramach Unia finansuje do 50 procent kosztów poszczególnych działań. W wyjątkowych okolicznościach - do 75 procent.

Unijny komisarz ds. energii Guenther Oettinger komentując decyzję o nowych środkach oświadczył, że obecny “kryzys geopolityczny unaocznił nam konieczność lepszego połączenia sieci energetycznych”. Jego zdaniem, nowe połączenia są kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości usług konsumentom w korzystnej cenie.