Jednocześnie zastrzeżona została możliwość traktowania pisma jako odrębnego wniosku o renegocjację ceny kontraktowej w rozumieniu kontraktu jamalskiego, podano w komunikacie.

"Wskazanie nowej daty wejścia w życie renegocjowanej ceny w ramach ww. wniosku związane jest ze skalą zmian rynkowych, które miały miejsce w ostatnich kilkunastu miesiącach, jak również bezprecedensowymi notowaniami cen gazu ziemnego. Powyższe może skutkować ewentualną zmianą ceny z mocą wsteczną od dnia 1 listopada 2021 r." - czytamy dalej.

"W ostatnim czasie obserwowaliśmy bezprecedensowe wzrosty cen gazu ziemnego na europejskim rynku hurtowym. Ta nadzwyczajna sytuacja stanowi podstawę do renegocjacji warunków cenowych, na jakich kupujemy paliwo w ramach kontraktu jamalskiego. W naszym przekonaniu istnieje przestrzeń do obniżenia ceny za dostarczany nam gaz" - skomentował prezes PGNiG Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Reklama

1 listopada 2020 r. PGNiG wystąpiło do Gazpromu o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego, tzw. kontraktu jamalskiego.

Umowa długoterminowa pomiędzy PGNiG i Gazpromem przewiduje dostawy ok. 10 mld m3 gazu rocznie. Zgodnie z tzw. klauzulą take-or-pay, PGNiG jest zobowiązane do odbioru co najmniej 8,7 mld m sześc. zakontraktowanego paliwa rocznie. Kontrakt jamalski obowiązuje do 2022 roku.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 r.