Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) planuje uruchomienie nowej edycji programu "Mój Prąd" w I kw. 2022 r., podał resort. Budżet programu planowany jest w wysokości ok. 1 mld zł.

"Planowana w I kwartale 2022 r. nowa odsłona programu priorytetowego 'Mój Prąd 4.0' pozwoli na wykonanie kolejnego kroku w kierunku efektywnej, bezpiecznej energetyki rozproszonej, uwzględniającej inteligentne zarządzanie magazynowaniem oraz autokonsumpcją wytworzonej energii elektrycznej. Nowa edycja programu umożliwi również zastąpienie 'wirtualnego magazynu energii', jakim była dotychczas sieć elektroenergetyczna, magazynowaniem wytworzonej energii elektrycznej oraz ciepła i chłodu bezpośrednio u prosumenta" - czytamy w komunikacie.

Celem nowej odsłony programu będzie m.in. zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski, co z kolei ma spowodować wzrost udziału OZE w miksie energetycznym.

"'Mój Prąd 4.0' umożliwi także magazynowanie wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz magazynowanie ciepła/chłodu. Zwiększona zostanie też efektywność zarządzania wyprodukowaną energia elektryczną. Co istotne nowa odsłona programu pozwoli również na rozwój elektromobilności poprzez dofinansowywanie zakupu i montażu punktów ładowania samochodów elektrycznych" - skomentował minister Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

Zakres programu zostanie rozszerzony o takie elementy, jak: inteligentne systemy zarządzania energią w domu, punkty ładowania (ładowarki do samochodów elektrycznych), magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu.

Intensywność wsparcia uzależniona będzie od zakresu rzeczowego inwestycji przedstawionego do dofinansowania.

"Premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej oraz zwiększenie poziomu efektywności energetycznej" - dodał wiceminister Ireneusz Zyska.

Program w nowej wersji będzie nadal skierowany do osób fizycznych, mających zawartą umowę kompleksową z operatorem sieci dystrybucyjnej. O możliwość ubiegania się o dofinansowanie dodatkowych elementów (ładowarek, magazynów energii/ciepła/chłodu, systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się też beneficjenci dotychczasowych edycji programów "Mój Prąd" oraz "Czyste Powietrze".