"Podpisany dziś list intencyjny stanowi krok w kierunku zakończenia naprawy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie we współpracy z generalnym wykonawcą inwestycji. Nasze zaangażowanie pozwoli potencjalnym uczestnikom konsorcjum na oszacowanie ryzyk związanych z zaangażowaniem w Rafako poprzez uzyskanie kompletnych informacji dotyczących statusu prac naprawczych przy jednostce" - powiedział Michałowski, cytowany w komunikacie.

Rola NJGT w konsorcjum dotyczyć będzie badania ryzyk dotyczących sytuacji Rafako w kontekście naprawy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie.

"Naszym priorytetem jest zakończenie naprawy bloku zgodnie z ustalonym w sierpniu harmonogramem. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, jak istotną rolę odgrywa i będzie odgrywała ta jednostka w perspektywie stabilności polskiego systemu energetycznego" - dodał prezes.

Reklama

W czerwcu podczas bieżącego postoju bloku zdiagnozowana została konieczność naprawy istotnych elementów kotła. Prace naprawcze, realizowane w rejonie komory paleniskowej, mają doprowadzić do ponownego uruchomienia jednostki i trwałej poprawy działania bloku w dłuższej perspektywie czasowej.

Polimex-Mostostal, Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) i Fundusze Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN) z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) zawarły dziś list intencyjny w sprawie działań związanych z potencjalnym nabyciem akcji Rafako.

Pod koniec września br. Rafako i jego spółka zależna E003B7 skierowały do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej wniosek o zakończenie mediacji prowadzonej z Nowe Jaworzno Grupa Tauron, dotyczącej umowy na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno. 20 września prezes Rafako Jarosław Domagalski-Łabędzki poinformował ISBews, że termin ponownego uruchomienia bloku w Jaworznie w lutym 2022 r. jest praktycznie nierealny. Na początku sierpnia Tauron Polska Energia i Rafako ustaliły, że zakończą prace naprawcze bloku o mocy 910 MW w Jaworznie do 25 lutego 2022 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.