Po podpisaniu porozumienia z KGHM, amerykańska spółka zajmująca się tą technologią NuScale poinformowała, że rozpoczyna kooperację z innym polskim podmiotem – firmą Unimot zajmującą się importem paliw płynnych i gazowych.

Polska spółka chce w ten sposób zrobić krok w kierunku dekarbonizacji. Współpraca ma rozpoznać na ile możliwa jest przy wykorzystaniu tej technologii modyfikacja pod tym kątem już istniejących elektrowni węglowych.

Reklama

Oprócz samych działań nastawionych na modernizację tego typu aktywów w Polsce, Amerykanie mają zbadać ogólne możliwości wdrażania technologii jądrowych w kraju analizując możliwości techniczne, regulacyjne finansowe i organizacyjne.

Trzecim sygnatariuszem porozumienia jest zarejestrowana w USA spółka Getka już wcześniej partnerująca w międzynarodowych projektach Unimotu, zajmująca się organizacją przesyłu ropy naftowej i produktów rafineryjnych, a także paliw alternatywnych.
Unimot prowadzi w tej chwili rozmowy z potencjalnymi nabywcami energii uzyskanej w ten sposób – można przypuszczać, że klientami będą przede wszystkim przedstawiciele przemysłu elektrochłonnego.