Około 70 skarg związanych z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi trafiło w tym roku do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dla porównania w ubiegłym roku było ich łącznie 60. Prezes UOKiK wszczął też dwa postępowania wyjaśniające związane z rynkiem instalacji fotowoltaicznych, a w planach na najbliższe tygodnie są kolejne tego typu kroki. Urząd prowadzi również działania na podstawie art. 49a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275) – są to wezwania miękkie, gdy analiza sprawy nie wymaga wszczynania postępowania administracyjnego.
– Monitorujemy nadsyłane skargi. Jesteśmy także w kontakcie z Urzędem Regulacji Energetyki – słyszymy w departamencie komunikacji UOKiK.