Na ustawie licznikowej, która wejdzie w życie 2 lipca, najbardziej skorzystają konsumenci. Jej przepisy dadzą odbiorcom możliwość korzystania z funkcji inteligentnych liczników zdalnego odczytu - przekazało w poniedziałek Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z dnia 20 maja 2021 r. likwiduje dotychczasowe bariery w rozwoju magazynów energii, które są potrzebne do integracji OZE, stabilizacji zmian zachodzących w systemie elektroenergetycznym, zwiększenia jego elastyczności i wykorzystania potencjału aktywnych odbiorców - czytamy na stronach resortu.

"Na przyjęciu ustawy najbardziej skorzystają odbiorcy energii elektrycznej, zwłaszcza konsumenci. Nowelizacja realizuje unijną koncepcję, która w centrum rynku energii stawia właśnie odbiorców i ich aktywizację" - podano.

Nowe przepisy mają według MKiŚ stworzyć odbiorcom energii możliwość korzystania z funkcji inteligentnych liczników zdalnego odczytu. Ustawa przewiduje, że do końca 2028 r. takie liczniki zostaną zainstalowane u co najmniej 80 proc. odbiorców końcowych, w tym u co najmniej 80 proc. gospodarstw domowych.

Jak poinformowano, MKiŚ 25 czerwca przekazało do konsultacji publicznych i międzyresortowych pakiet rozporządzeń do regulacji ustawy licznikowej.

Cytowany w komunikacie minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka przypomniał, że "zakup ogromnej liczby liczników zdalnego odczytu i utworzenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii wymaga stabilnych ram prawnych, określających funkcjonalności i wymagania techniczne stawiane tym urządzeniom".

Projekt pierwszego rozporządzenia to tzw. rozporządzenie "pomiarowe", które ma regulować kwestie standardów komunikacji pomiędzy licznikiem a systemem zdalnego odczytu oraz sposobu m.in. działania liczników i dokonywania rozliczeń w trybie przedpłatowym. Zawarte tam będą wymagania techniczne i funkcjonalne dla inteligentnych liczników - podano.

Drugie projektowane rozporządzenie dotyczy procesów rynku energii. To tzw. rozporządzenie CSIRE, związane z powstaniem i funkcjonowaniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) w Polsce. Zarządzać będzie nim spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., która będzie pełniła funkcję Operatora Informacji Rynku Energii.

CSIRE, jak podało MKiŚ, będzie informatycznym centrum danych, które pozwoli w jednym miejscu przechowywać i gromadzić dane techniczne oraz handlowe punktów poboru energii oraz wyniki pomiarów energii elektrycznej przekazywane z inteligentnych liczników.

Do konsultacji trafił również projekt trzeciego rozporządzenia ws. rejestru magazynów energii. Jego celem jest regulacja kwestii formalno-technicznych poprzez wprowadzenie formularza wzoru rejestru magazynu oraz zasady jego wpisu do rejestrów prowadzonych przez operatorów systemów dystrybucyjnych.

Obecnie magazyny energii nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru i traktowane są jako jednostki wytwórcze - przypomniano w komunikacie ministerstwa. Ustawa licznikowa wprowadza obowiązek ich rejestracji powyżej 50 kW w postaci elektronicznej, dzięki czemu możliwe ma być monitorowanie rozwoju technologii magazynowania w Polsce.

Jak podał resort, konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe pakietu rozporządzeń potrwają w zakresie rozporządzenia CSIRE 21 dni, w zakresie rozporządzeń pomiarowego i rejestru magazynów zaś - 14 dni.