Urząd Regulacji Energetyki ma nowego szefa - Macieja Bando. Dziś Donald Tusk powołał go na pięcioletnią kadencję.

Maciej Bando od stycznia 2012 roku pełnił obowiązki wiceprezesa URE, ponadto od 11 grudnia ubiegłego roku wykonywał także obowiązki prezesa Urzędu.

Obowiązki i kompetencje prezesa URE dotyczą między innymi zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, oszczędnego i racjonalnego użytkowanie paliw i energii; rozwoju konkurencji; przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli. Do jego zadań należy poza tym monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego, udzielanie i cofanie koncesji, uzgadnianie projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, ustalanie okresu obowiązywania taryf, wydawanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz ich umarzanie.

Maciej Bando jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych biznesu i zarządzania. Ukończył także kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i finansów. Przez wiele lat w różnych podmiotach pełnił funkcję dyrektora finansowego lub członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje. W latach 2002-2009 związany był z Polską Grupą Energetyczną, gdzie pełnił m.in. funkcję wiceprezesa Zarządu Elektrowni Szczytowo-Pompowych oraz dyrektora Biura Inwestycji w PGE Dystrybucja Warszawa Teren. Autor analiz i raportów z zakresu energetyki. Jako ekspert współpracował m.in. z grupą CASE.