Komisja Europejska (KE) potwierdziła dofinansowanie dla budowy Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu - instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna, podało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w komunikacie. Wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi ok. 925,59 mln zł.

"To bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Terminal pozwoli na zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowania na gaz ziemny. W sumie wydano już dziesięć decyzji potwierdzających unijne dofinansowanie dla dużych projektów w sektorze energetyki. Trzy z nich dotyczą gazociągów przesyłowych, dwie połączenia elektroenergetycznego, jedna farmy wiatrowej, trzy podziemnych magazynów gazu oraz jedna gazoportu. Unijne wsparcie dla tych inwestycji wynosi niemal 2,7 mld zł. W Komisji Europejskiej trwa ocena kolejnych pięciu projektów" - powiedział powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło, cytowany w komunikacie.

Zwiększenie dofinansowania było możliwe z uwagi na decyzję Komisji Europejskiej z 2011 roku, zwiększającej maksymalną kwotę pomocy publicznej dla terminalu LNG w Świnoujściu do 925 mln zł.

W czerwcu budowa terminalu LNG otrzymała dodatkowe dofinansowanie, w wyniku czego spółka Polskie LNG informowała, że wzrosło ono do 601,8 mln zł. Dodatkowe środki przyznano ze względu na pozytywną ocenę postępów przy budowie terminalu, które w maju osiągnęły 60%. Informacja o dodatkowym dofinansowaniu oznacza, że łączna kwota uzyskanych dotąd dotacji unijnych będzie stanowić prawie 30% kosztów.

Reklama

Powstający w Świnoujściu Terminal LNG jest pierwszym tego typu projektem infrastrukturalnym nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, który ma na celu dywersyfikację źródeł dostaw gazu do kraju oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego całego regionu. W pierwszym etapie eksploatacji terminal LNG pozwoli na odbiór 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. W kolejnym etapie, w zależności od wzrostu zapotrzebowania na surowiec, możliwe będzie zwiększenie zdolności regazyfikacyjnej do 7,5 mld m3, co stanowi około 50% obecnego rocznego zapotrzebowania na gaz w Polsce.