Zasoby wydobywalne (bilansowe) gazu ziemnego w Polsce wynoszą 137,84 mld m3, w tym zasoby zagospodarowane to 115,11 mld m3 (ubytek wynosi 4,82 mld m3 r/r), podał Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) w raporcie, przedstawiając dane wg stanu na koniec 2012 r.

Zasoby wydobywalne (bilansowe) ropy naftowej wyniosły 24,96 mln ton, w tym zasoby zagospodarowane - 24,47 mln ton (ubytek: 0,62 mln ton r/r).

PIG podał też, że polskie zasoby węgla kamiennego sięgnęły na koniec ub.r. 48.225,61 mln ton, w tym 19.130,59 mln ton zasobów zagospodarowanych (ubytek: 315,23 mln ton r/r).

Zasoby węgla brunatnego oszacowano na 22.583,83 mln ton, w tym 1.590,76 mln ton zasobów zagospodarowanych (ubytek: 79,25 mln ton r/r).

PIG poinformował również, że zasoby rud miedzi wynoszą w Polsce 1.792,53 mln ton, w tym 1.476,95 mln ton to zasoby zagospodarowane (ubytek: 17,91 mln ton r/r).

PIG podał, że wydobycie gazu ziemnego w 2012 r. wyniosło 5,90 mld m3 (wzrost o 0,17% r/r). ropy naftowej - 0,66 mln ton (wzrost o 10,0% r/r), węgla kamiennego - 71,34 mln ton (wzrost o 5,47% r/r), węgla brunatnego - 64,30 mln ton (wzrost o 2,24%), zaś rud miedzi - 30,18 mln ton (wzrost o 31,27% r/r).