Rozpoczęcie wydobycia gazu łupkowego w Polsce może zwiększyć PKB naszego kraju łącznie o ponad 3 proc. w latach 2013-2022, wynika z analizy Bank DnB NORD i Deloitte.

"W kontekście szacowanych zasobów gazu łupkowego na terenie naszego kraju różnice pomiędzy dwoma możliwymi scenariuszami: pierwszym (fiasko wydobycia istotnych ilości gazu łupkowego) oraz drugim (sukces łupkowego przedsięwzięcia), nie są dramatycznie duże. Polska nie będzie zatem drugą Norwegią. Niemniej korzyści, które odniesie gospodarka będą widoczne" - głosi komunikat firm.

"Autorzy raportu szacują, że dla polskiego PKB korzyści netto w postaci wzrostu konsumpcji - mimo wszystko tańszego gazu, inwestycji w rozbudowę wydobycia i infrastrukturę oraz spadku importu wynosić mogą łącznie ponad 3% PKB w latach 2013-2022. Jest to poziom zbliżony do korzyści, jakie odniosła z tytułu wydobycia i konsumpcji gazu łupkowego gospodarka USA w latach 2005-2010" - czytamy dalej.

Podkreślają oni, że w przypadku wzrostu wydobycia gazu łupkowego obecna zależność wielu krajów od importowanego gazu ulegnie zmniejszeniu, a co za tym idzie – zmienić się może bilans eksportu-importu gazu na świecie. Zwracają uwagę, że obserwujemy obecnie spadek cen gazu nie tylko na rynku amerykańskim, ale i globalnym. Powyższe procesy będą miały raczej charakter trwały i mogą doprowadzić do rewolucji na rynku źródeł energii.

Największe szacowane złoża gazu łupkowego znajdują się w Ameryce Północnej (26% światowych zasobów) i Azji (23%). Biorąc pod uwagę poszczególne kraje największe złoża są zlokalizowane w Chinach. Europa posiada raczej symboliczne zasoby (8% światowych złóż), ale mają one istotne znaczenie, gdyż znajdują się w krajach (w tym w Polsce) silnie uzależnionych od importu gazu, konkludują autorzy raportu.

Z kolei agencja Fitch Ratings napisała w listopadzie w raporcie, że według niej wydobycie gazu łupkowego w Polsce może poprawić bezpieczeństwo dostaw gazu, ale najprawdopodobniej nie doprowadzi do dużego spadku cen tego surowca przed 2020 rokiem.

Państwowy Instytut Geologiczny podał wiosną, że najbardziej prawdopodobny przedział zasobów gazu ziemnego z łupków wynosi 345-768 mld m3. W kwietniu 2011 r. amerykańska agencja Energy Information Administration (EIA) szacowała, że wydobywalne zasoby gazu łupkowego w Polsce wynoszą 187 bilionów stóp sześciennych (tj. ok. 5,3 biliona m3).