– Proponowany 25-proc. podatek od przepływów finansowych, w połączeniu z istniejącymi obciążeniami w postaci CIT, podatku od nieruchomości oraz proponowanym podatkiem od wartości wydobytego gazu i zwiększonymi czterokrotnie stawkami opłat eksploatacyjnych, znacząco przekroczy zapowiadany przez rząd 40-proc. poziom łącznych obciążeń fiskalnych – oświadczyła wczoraj Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW).

Jej zdaniem taki system może spowolnić i ograniczyć tempo poszukiwań. Marcin Zięba, dyrektor OPPPW, wskazuje też nieprecyzyjne zapisy dotyczące m.in. państwowego Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych w roli partnera i regulatora jednocześnie. Ten konflikt interesów grozi wręcz wstrzymaniem wierceń przez firmy.

Zastrzeżenia budzą też warunki procesu koncesyjnego. – Brak jasnych kryteriów prekwalifikacji może dyskryminować mniejszych inwestorów – uważa OPPPW.