PGNiG, KGHM i spółki energetyczne: PGE, Enea i Tauron ustalą szczegółowe warunki współpracy w sprawie poszukiwania i wydobycia gazu z łupków do 4 lutego 2013 r. - podały spółki w komunikatach.

"Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa informuje, iż w dniu 12 listopada 2012 r. podpisany został Aneks do umowy ramowej z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków. Stronami aneksu są wszystkie strony umowy. Strony postanowiły o przedłużeniu terminu na ustalenie szczegółowych warunków współpracy do dnia 4 lutego 2013 r" - napisano.

"W przypadku, gdy w terminie do dnia 4 lutego 2013 r. strony umowy nie uzgodnią szczegółowych warunków współpracy, umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron" - dodano.

Spółki podały, że jeśli w ciągu trzech miesięcy po dokonaniu tych uzgodnień nie uzyskają wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych lub jeżeli do dnia 31 grudnia 2013 r. nie zostaną uzyskane wymagane zgody na dokonanie koncentracji, umowa wygaśnie.

"Zmiana terminów, o których mowa powyżej związana jest z trwającymi rokowaniami w zakresie szczegółowych warunków współpracy, w ramach których m.in. opracowywana jest dokumentacja projektu" - napisano.