Jak podkreśliła w komunikacie TGE, uruchomienie rynku gazu wpisuje się w propozycje Komisji Europejskiej co do wewnętrznego rynku energii. Zgodnie z wytycznymi UE, kraje członkowskie muszą zapewnić swoim obywatelom w zakresie energii i gazu m.in.: w pełni konkurencyjny, płynny i transparentny rynek, możliwość swobodnego wyboru dostawcy, uczciwe i optymalnie ustalane ceny, bezpieczeństwo i pewność dostaw.

"Polska pełni ważną rolę w zakresie tworzenia wspólnego, europejskiego rynku energii, głównie dzięki płynności, jaką udało nam się uzyskać na TGE. Jestem przekonany, że uczestnicy rynku gazu wykażą się równie mocną determinacją, by giełdowy obrót tym surowcem osiągnął wolumen i transparentność podobne do giełdowego parkietu energetycznego. Jest to niezbędny warunek do szybkiej i sprawnej liberalizacji tego rynku" - ocenił prezes TGE Ireneusz Łazor.

Zgodnie z tzw. III pakietem energetycznym UE zadaniem TGE jest utworzenie hurtowego rynku gazu w oparciu o rynek giełdowy, gdzie kumulacja podaży i popytu na gaz i energię odbywa się w jednym miejscu, a referencyjna cena gazu i energii na lokalnym rynku hurtowym ustalona jest w warunkach pełnej konkurencji.

Na razie handel będzie możliwy wyłącznie za pośrednictwem towarowych domów maklerskich i domów maklerskich będących członkami TGE, zatrudniających maklerów giełd towarowych. Za jakość i bezpieczeństwo usług rozliczeniowych na rynku gazu TGE będzie odpowiadała Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT).

Giełda gazu ruszy może ruszyć 1 stycznia 2013 r.

W ocenie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Marka Woszczyka, najbardziej prawdopodobnym terminem uruchomienia giełdy gazu jest 1 stycznia 2013 r.

"Nie ma w tej chwili formalnych przeszkód dla uruchomienia giełdy gazu. Najbardziej możliwe i prawdopodobne jest uwolnienie rynku hurtowego od 1 stycznia 2013 roku, oczywiście jeśli w obrocie na giełdzie gazu pojawią się odpowiednie wolumeny gazu" - powiedział w środę w Krynicy Woszczyk.

Dodał, że po powstaniu giełdy gazu stopniowo powinny następować uwolnienia cen gazu dla przemysłu w poszczególnych segmentach.