Odmowę zatwierdzenia nowych instrukcji otrzymały: (IRiESD) RWE Stoen Operator, Enea Operator, Tauron Dystrybucja, Tauron Dystrybucja GZE (dawny Vattenfall Distribution Poland), Energa Operator i PGE Dystrybucja.

Utrudnienia przy próbie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

– Gdybym się zgodził na zatwierdzenie tych instrukcji, oznaczałoby to pogorszenie sytuacji odbiorców energii elektrycznej w stosunku do dystrybutorów i to w co najmniej dwóch aspektach. Pierwszy dotyczy procedur zmiany sprzedawcy. To byłoby trudniejsze niż jest dzisiaj – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Marek Woszczyk, prezes URE.

Wyjaśnia, że jako regulator dąży do upraszczania procesu zmian sprzedawcy, po to, by warunki konkurencji ulegały poprawie, a nie pogorszeniu.
– Tu mielibyśmy do czynienia z sytuacją odwrotną. Nie mogłem zatwierdzić tego typu instrukcji – wyjaśnia Marek Woszczyk.

Gorsze warunki przyłączenia odnawialnych źródeł energii odnawialnej

Drugi ważny powód, dla którego prezes URE odmówił zatwierdzenia instrukcji, to gorsze warunki przyłączania odnawialnych źródeł energii do sieci. A właśnie na ich polepszaniu szczególnie zależy regulatorowi rynku.

– Jednym z priorytetów strategicznych, jakie zakładam dla swojej kadencji, jest promowanie rozwoju źródeł energetyki rozproszonej, przede wszystkim mikroskalowej w środowisku sieci inteligentnej. Tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie trudniej byłoby wytwórcom przyłączać się do sieci – ocenia Marek Woszczyk.

Nowe instrukcje ograniczały kompetencje prezesa URE w procedurze odwoławczej

Co więcej, zdaniem prezesa, przyjęcie tych instrukcji oznaczałoby ograniczenie jego kompetencji w zakresie rozstrzygania sporów dotyczących przyłączania nowego źródła do sieci. Stąd też decyzja odmowna.

– Operatorzy w wyniku kolejnych wezwań nie zrezygnowali z zapisów, na które nie mogę zgodzić się jako regulator – informuje Marek Woszczyk. – W tej chwili operatorom pozostaje ponownie przygotować nową instrukcję i przedłożyć mi ją do zatwierdzenia. Mam nadzieję, że ta decyzja dotykająca sześciu największych operatorów, jest na tyle wymowna, że przemówi im do rozsądku i przedłożą instrukcje, które poprawiają stan i obsługi klienta, i warunków konkurencji na rynku.

Zgodnie z Prawem energetycznym prezes URE wszczął z urzędu postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej operatorom systemów dystrybucyjnych.