Branża energetyczna jest rzadkim wyborem wśród kobiet na rynku pracy. Nadal dominuje w niej płeć męska, jednak, jak przekonuje Małgorzata Cybulska z innogy Stoen Operator mała liczba kobiet w sektorze nie powinna zniechęcać i warto to wykorzystać jako szansę.

1. Skąd pojawił się pomysł na pracę w branży energetycznej?

Pomysł podsunęła mi moja szefowa z EY, która przeszła do RWE. Firma stworzyła wówczas wewnętrzny zespół doradczy „Projekty Specjalne”. Była to okazja, aby dalej realizować ciekawe projekty, ale nie jako zewnętrzny konsultant tylko jako część tzw. biznesu. Dołączyłam to zespołu w 2009 roku i od tej pory zaczęła się moja przygoda w branży energetycznej, która trwa do dzisiaj. Myślę, że to co przyciąga ludzi do pracy w tym sektorze to poczucie robienia czegoś ważnego dla całego społeczeństwa, poczucie misji. W innogy Stoen Operator mówimy, że dbamy o to, aby „Warszawa błyszczała”. Koncentrujemy się na tym, aby zapewnić mieszkańcom niezawodną i stabilną dystrybucję energii, a także staramy się, aby nasze działania wspierały rozwój miasta.

2. Jak dokładnie wygląda i na czym polega praca u operatora sieci dystrybucyjnej i jakie daje możliwości rozwoju?

Przez ponad 10 lat zrealizowałam wiele projektów na różnych stanowiskach, a nawet w ramach różnych spółek. Praca w branży energetycznej daje wiele możliwości, zarówno w tematach typowo technicznych, jak i pozwalających na rozwój kompetencji liderskich i pracy z ludźmi. Do najważniejszych przedsięwzięć, jakie prowadziłam należy projekt wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania i instalacja 100 tys. inteligentnych liczników. Był to kompleksowy program, związany z przygotowaniem koncepcji projektu, opracowaniem wymagań dla urządzeń, wdrożeniem systemów IT i dostosowaniem procesów w ramach organizacji. Oprócz projektów technicznych, byłam także odpowiedzialna za wdrożenie wewnętrznego programu New Way of Working w innogy Stoen Operator. Zajmowałam się kulturą organizacyjną, rozwojem praktyk liderskich i narzędziami lean. Od 2019 roku zarządzam pionem Majątku Sieciowego w innogy Stoen Operator. Odpowiadam za planowanie strategii rozwoju sieci, projekty innowacyjne, obszar nieruchomości, obszar dokumentacji i danych o majątku sieciowym oraz związanymi z tym systemami IT.

3. Co jest dla Pani największą wartością/ najbardziej docenia Pani w pracy w innogy Stoen Operator?

Myślę, że są to dwie kwestie: ciekawe wyzwania i kultura organizacyjna. Istotne jest to, aby praca wiązała się z wyzwaniami, których realizacja wymaga ciągłej nauki. Jestem naprawdę wdzięczna, że wiele razy organizacja i moi przełożeni zaufali mi, dając mi możliwość prowadzenia ważnych strategicznych tematów. Uważam, że dla ludzi, którzy chcą się rozwijać, możliwości są tu nieograniczone. Natomiast bardzo ważnym aspektem jest to, że iSO jest częścią dużej międzynarodowej grupy - E.ON. Działając w ramach koncernu mamy dostęp do wielu inicjatyw wspierających rozwój osobisty, wymianę doświadczeń między różnymi krajami, czy udział w projektach międzynarodowych. To jest wyjątek na polskim rynku dystrybucji energii i niewątpliwy atut pracy w iSO.

4. Nie da się ukryć, że branża energetyczna jest cały czas zdominowana przez mężczyzn. Jak to wygląda w przypadku iSO? Czy firma wspiera kobiety w rozwoju zawodowym?

Z mojego doświadczenia mogę śmiało stwierdzić, że energetyka jest dla kobiet 😊. A zwłaszcza dla kobiet ambitnych, które chcą się rozwijać i zmierzyć się z licznymi wyzwaniami. Mała liczba kobiet w branży nie powinna zniechęcać, bo można to wykorzystać jako szansę bycia zauważoną wśród tłumu mężczyzn. To, co jest ważne to wiedza i doświadczenie. Na pewno wykształcenie i wiedza techniczna są dużymi atutami, które wiele ułatwią. Sama jestem z wykształcenia ekonomistką, co nie zamknęło mi drogi do pracy związanej z technologiami. W naszej organizacji jest wiele programów wspierających pracowników, w tym część przeznaczona specjalnie dla kobiet. Miałam możliwość korzystania z programów dedykowanych tzw. talentom, mentoringu międzynarodowego i szkoleń dla liderów. Mamy też specjalną inicjatywę „Kobiety z energią”, w ramach której organizowane są ciekawe spotkania i warsztaty.

5. Ciekawe i innowacyjne projekty/rozwiązania prowadzone przez iSO

Do najciekawszych prowadzonych przez nas projektów należą projekty z obszaru smart grids. innogy Stoen Operator jako pierwszy w kraju i jeden z nielicznych operatorów sieci dystrybucyjnych (OSD) w Europie Środkowo-Wschodniej uruchomił projekt badawczy dotyczący wykorzystania energii elektrycznej zgromadzonej w pojazdach elektrycznych. Celem tego projektu jest analiza wpływu rozwiązań V2G (vehicle-to-grid – pojazd-do-sieci) na bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej. Projekt obejmuje badania i analizę wykorzystania technologii V2G oraz stacjonarnego magazynu energii. Ogromnym wyzwaniem dla naszej organizacji jest budowa ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Warszawy. Musimy wybudować prawie 400 stacji ładownia, co stanowi 1/3 puli przypadającej na wszystkie OSD w Polsce.