Wybudowany łącznym kosztem ponad 6 mld zł nowy blok energetyczny o mocy 910 megawatów w Elektrowni Jaworzno został oddany do eksploatacji - poinformowała w piątek Grupa Tauron. Wcześniej należąca do Grupy spółka zawarła z firmą Rafako ugodę, regulującą wzajemne rozliczenia związane z budową bloku.

"Oddanie bloku do eksploatacji poprzedziło podpisanie przez spółkę Nowe Jaworzno Grupa Tauron i Rafako SA ugody, która reguluje wzajemne rozliczenia związane z budową bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Zawarto także aneks do kontraktu, który szczegółowo reguluje postanowienia ugody, w tym m.in. terminy płatności oraz terminy wykonania przez wykonawcę bloku dodatkowych świadczeń" - podał w piątek Tauron.

Zawarcie ugody i aneksu nie spowoduje przekroczenia zakładanego łącznego poziomu kosztów inwestycji (6,2 mld zł), z czego wynagrodzenie konsorcjum wykonawczego to łącznie 4,6 mld zł. Strony zrzekły się wzajemnych roszczeń, które wystąpiły w trakcie realizacji kontraktu do dnia podpisania ugody.

"Rafako wykona dla Taurona dodatkowe prace, w tym optymalizujące działanie bloku, których efektem będzie między innymi zmniejszenie minimum technicznego z 40 do 37 proc. Dodatkowo, o pół roku (do 36 miesięcy) zostanie wydłużona gwarancja techniczna na część wysokociśnieniową kotła. Wykonawca udzieli też licencje na korzystanie z programów komputerowych, które nie są objęte kontraktem" - poinformowały strony ugody, będącej wynikiem mediacji przed sądem polubownym przy Prokuratorii Generalnej. Ugoda wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez sąd.

Pierwotnie zakładano, że blok będzie oddany do użytku w lutym tego roku, później termin przesunięto na lipiec, a następnie na połowę listopada. Poprzedni termin nie został dotrzymany, ponieważ w ostatniej fazie testów doszło do awarii - uszkodzenia jednego z elementów kotła. W nowym terminie blok udało się oddać do eksploatacji. Wytwarzana tu energia będzie dla około 2,5 mln odbiorców z południa Polski. Już w sierpniu br. blok został z powodzeniem zsynchronizowany z krajową siecią elektroenergetyczną.

"Blok 910 MW będzie pełnił rolę stabilnego źródła energii, stanowiącego zabezpieczenie dla źródeł odnawialnych. Jest to też nasza ostatnia inwestycja w źródło węglowe. Uwolnione środki finansowe skierujemy na realizację projektów wiatrowych i fotowoltaicznych" - powiedział wiceprezes Taurona ds. zarządzania majątkiem Jerzy Topolski, cytowany w poniedziałkowym komunikacie prasowym spółki.

"Druga połowa 2020 r. w Tauronie stoi pod znakiem finalizacji wielkich inwestycji w energetykę konwencjonalną. Jednostka, począwszy od przyszłego roku, będzie także realizowała piętnastoletnie kontrakty mocowe. Inwestycję zakończyliśmy zgodnie z zaplanowanym budżetem" - zapewnił wiceprezes, wskazując, iż nowy blok będzie jednym z najsprawniejszych tego typu w Europie.

Nowy blok energetyczny w Elektrowni Jaworzno to jedna z największych inwestycji w kraju i największe przedsięwzięcie realizowane w ostatnich latach przez Tauron, warte ponad 6 mld zł. Rocznie nowa jednostka może spalać nawet ponad 2,5 mln ton węgla kamiennego. Blok w Jaworznie wytworzy około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie. W porównaniu z wycofywanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku będzie znacząco wyższa. Emisje dwutlenku siarki i tlenków azotu będą niższe o ponad 80 proc., natomiast emisja CO2 zmniejszy się o ok. 31 proc.

Przedstawiciele Grupy Rafako podkreślają, że firma przekazuje blok energetyczny w Jaworznie do eksploatacji zgodnie z terminem określonym w kontrakcie.

"Tym samym wywiązujemy się z naszych zobowiązań. Zapewniliśmy zarazem środki finansowe niezbędne do jego prawidłowego rozliczenia do maja 2023 r. Istotnym dopełnieniem modelu finansowego stanowi porozumienie z instytucjami, które udzieliły gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych" - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceprezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki, odpowiedzialny za realizację inwestycji.

W następnych miesiącach przeprowadzone będą analizy i badania na eksploatowanym bloku, aby wartość emitowanych substancji szkodliwych była możliwie najniższa. Nowy blok nie będzie wymagał składowania ubocznych produktów spalania – popiołów, gipsu czy żużlu. Będą one wykorzystane m.in. w przemyśle cementowym i budowlanym. Układy zamontowane pozwolą na szybkie uruchomienie bloku przy bezwietrznej pogodzie, co ma istotne znaczenie przy rosnącym udziale odnawialnych źródeł energii, zależnych od pogody.