Rosyjski koncern Gazprom potwierdził w poniedziałek otrzymanie wniosku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) o renegocjację ceny kontraktowej gazu. Gazprom wskazał, że zgodnie z kontraktem każda ze stron może renegocjować cenę raz na trzy lata.

Celem renegocjacji, o które wnioskuje PGNiG, ma być obniżka ceny gazu.

Gazprom w poniedziałek jedynie potwierdził otrzymanie tego wniosku; odpowiednie oświadczenie opublikowała spółka Gazprom Export - eksportowe ramię rosyjskiego monopolisty.

W komunikacie dodano, że "zgodnie z warunkami kontraktu każda ze stron przy wystąpieniu okoliczności wskazanych w kontrakcie ma prawo żądać zrewidowania (cen) raz na trzy lata".

Reklama

PGNiG podał w komunikacie w niedzielę, że złożył do Gazpromu i spółki Gazprom Export wniosek o renegocjację ceny surowca dostarczanego na podstawie kontraktu jamalskiego. Zgodnie z postanowieniami tej umowy raz na trzy lata każda ze stron może zwrócić się o renegocjację warunków cenowych, jeżeli uzna, że nie odpowiadają one sytuacji rynkowej.

Kontrakt jamalski został zawarty 25 września 1996 r. Zgodnie z zapisami kontraktu, strony umowy zobowiązane są do złożenia deklaracji dotyczącej dalszej współpracy po 2022 roku na trzy lata przed przewidzianym zakończeniem jego obowiązywania w dniu 31 grudnia 2022 r.

Zarząd PGNiG, po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, przekazał rok temu do spółki Gazprom Export oświadczenie woli zakończenia obowiązywania kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego z dniem 31 grudnia 2022 roku.