Dobra wiadomość dla klientów EWE energia sp. z o.o. Od 1 czerwca 2020 roku zapłacą mniej za gaz ziemny. Ponadto aktualnie trwa promocja „Czas na wygodny gaz”, gdzie klienci dzięki obniżonej opłacie przyłączeniowej i zwolnieniu z abonamentu mogą zaoszczędzić prawie 850 zł brutto.

„Wprowadzamy nową taryfę z niższymi średnio o 17% cenami za gaz i 4% niższymi stawkami dystrybucyjnymi. Dla naszych klientów oznacza to obniżenie rachunków za ogrzewanie gazem nawet o ponad 500 zł rocznie - mówi prezes zarządu EWE energia sp. z o.o. Dariusz Brzozowski. - Mamy także dobrą wiadomość dla tych, którzy myślą o przyłączeniu się do naszej sieci gazowej. Do połowy czerwca obowiązują promocyjne warunki przyłączenia, gdzie do zaoszczędzenia jest prawie 850 zł” –dodaje prezes.

W dniu 17 kwietnia 2020 r. decyzją Prezesa URE (Urząd Regulacji Energetyki) nr DRG.DRG-2.4212.52.2019.AIK została zatwierdzona Taryfa Nr 15/2020 dla paliw gazowych EWE energia sp. z o.o.

Promocja „Czas na wygodny gaz” dotyczy klientów indywidualnych oraz prowadzących działalność gospodarczą. W czasie jej trwania opłata przyłączeniowa do sieci gazowej EWE jest niższa o 700 zł brutto, zatem specjalna opłata, po rabacie, wynosi tylko 1501,71 zł brutto. Oprócz tego klient może uzyskać do 12 miesięcy zwolnienia z opłat abonamentowych.

Aby skorzystać z promocyjnej oferty wystarczy do 14 czerwca br. podpisać z EWE umowę o przyłączenie do sieci gazowej i sprzedaży gazu. W tym celu należy złożyć wniosek online na stronie www.czasnagaz.ewe.pl, na której znajdują się także szczegóły promocji.

*W przypadku, kiedy długość przyłącza wynosić będzie ponad 15 (piętnaście) m.b., oprócz specjalnej opłaty za przyłączenie naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 102,09 (stu dwóch, 09/100) złotych za każdy dodatkowy 1 m.b., zgodnie z pkt. 12.11 Taryfy dla Paliw Gazowych