Podczas prac nad Strategią Transformacji do Gospodarki Neutralnej Klimatycznie analizowano pięć scenariuszy transformacji polskiej gospodarki, cztery z nich zakładają na pewnym etapie inwestycję w energię atomową - powiedziała PAP minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

"Te scenariusze chcielibyśmy jeszcze w lutym przedyskutować na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, po to, aby wskazać, który z tych pięciu scenariuszy byłby najwłaściwszy dla Polski" - powiedziała szefowa MR.

Jak podało MR, Strategia Transformacji do Gospodarki Neutralnej Klimatycznie będzie dokumentem analizującym scenariusze kosztowe transformacji polskiej gospodarki ku gospodarce niskoemisyjnej do 2050 roku oraz wskazującym najbardziej optymalny z nich.

Przygotowywany przez resort rozwoju zestaw scenariuszy będzie, jak wskazała minister Emilewicz, podstawą do ostatecznego wyboru kierunku strategii zakładającej transformację naszej gospodarki w stronę niskoemisyjną.

"Mówimy o pięciu scenariuszach w zależności od wyborów technologicznych i celu, jaki chcemy osiągnąć: czy on ma rzeczywiście zmierzać w kierunku nowej gospodarki zeroemisyjnej czy też być bardziej realistycznym, +do udźwignięcia+ - czasowego i technologicznego - przez naszą gospodarkę" - powiedziała szefowa resortu rozwoju.

Jak zaznaczyła: "Cztery z analizowanych scenariuszy zakładają włączenie w polski system energetyczny energii atomowej. Ten, który opiera się na osiągnięciu wysokiej wydajności zasobowej takich inwestycji nie wymaga".

Wszystkie, jak wyjaśniła, przewidują "zwiększenie mocy generowanej z wiatru na lądzie i na morzu, a jeden nich masowe zastosowanie technologii wodorowych". Minister zastrzegła, że mówimy o działaniach w "horyzoncie 2020-2050", co w przy obecnym tempie rozwoju technologii jest terminem odległym. Z drugiej strony konieczność podjęcie wyborów infrastrukturalnych sprawia, że już do 2030 roku musimy być gotowi do olbrzymiej fali inwestycji.

Emilewicz zaznaczyła, że stopniowe wycofywanie się energetyki ze źródeł kopalnych zakłada też strategia europejskiej polityki klimatycznej. "Podejście, zgodnie z którym tak bardzo ekspansywnie korzystaliśmy z paliw kopalnych, powoli dobiega końca. Chcemy, aby naszą gospodarkę w najbliższych dekadach charakteryzowało podejście umiaru, oszczędności" - powiedziała. Przyznała, że będzie to transformacja "niezwykle kosztowna". "Szacujemy, że w niezależnie od wyboru scenariusza bardziej lub mniej węglowego i tak będzie to ok 1,6 proc. PKB" - zaznaczyła.

Jak podkreśliła szefowa MR, w perspektywie 30 lat można liczyć na obniżenie cen technologii niskoemisyjnych. "Wiemy dobrze, że rewolucja fotowoltaiczna to w ciągu ostatnich 2-3 lat spadek kosztów samych instalacji o 20-30 proc. W energetyce wiatrowej mamy podobne spadki" - tłumaczyła.

Zaznaczyła, że w przypadku energetyki jądrowej inwestycja taka zwraca się po bardzo długim czasie. "To są właśnie pytania, na które musimy dać odpowiedź wspólnie, z co najmniej dwoma, trzema resortami" - powiedziała. "To one są w tej chwili przedmiotem debaty. Rozmawialiśmy o nich na Komitecie Spraw Europejskich. Będziemy taką dyskusję jeszcze prowadzić na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów" - wyjaśniła.

Emilewicz podkreśliła, że "wyniki analizy scenariuszowej" są konsultowane z Ministerstwem Klimatu oraz innymi resortami. Dodała, że "w przygotowaniu transformacji energetycznej polskiej gospodarki, polskiego systemu energetycznego" mają pomóc środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz innych instrumentów finansowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy też pochodzące bezpośrednio z programów Komisji Europejskiej.