W połowie 2019 r. 3,4 mln - ponad jedna czwarta - gospodarstw domowych, będących klientami czterech największych sprzedawców prądu, nie korzystało z zatwierdzonych dla tych przedsiębiorstw taryf - wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki.

Czterej tzw. sprzedawcy z urzędu, dla których Prezes URE zatwierdza taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do gospodarstw domowych (grupa taryfowa G) mają w sumie w tej grupie 13,1 mln odbiorców. Zgodnie z opublikowanymi przez Urząd w grudniu danymi, w połowie 2019 r. liczba odbiorców w gospodarstwach domowych, wobec których stosowano ceny określone w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE wynosiła nieco ponad 9,7 mln. Z kolei 3,4 mln - czyli niemal 26 proc. - korzystało z ofert wolnorynkowych - pozataryfowych.

Odbiorców w grupie G jest w Polsce ponad 15 mln. Oznacza to, że co najmniej 5 mln gospodarstw domowych w połowie roku 2019 nie korzystało z zatwierdzanych przez regulatora taryf na energię elektryczną.

Według najnowszych opublikowanych przez URE danych, od stycznia do października 2019 r. z prawa zmiany sprzedawcy energii elektrycznej skorzystało 44,8 tys. odbiorców z grupy gospodarstw domowych. W sumie, odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę było w tym momencie niemal 650 tys. Grupa ta przez 10 miesięcy 2019 r. powiększyła się o 7,4 proc.

We wrześniu 2019 r. w grupie taryfowej G przeprowadzono 3135 zmian sprzedawcy, a w październiku 2019 r. liczba ta wyniosła 4250 zmian. Najwięcej zmian w 2019 r. było w kwietniu - 5,9 tys.

W całym 2018 r. w grupie gospodarstw domowych sprzedawcę energii elektrycznej zmieniło 57,5 tys. odbiorców, w cały, 2017 r. - 84 tys., a w 2016 r. - 71 tys.