Uzyskana decyzja obejmuje realizację następujących inwestycji: rozbudowę tłoczni gazu Goleniów, budowę śluzy odbiorczo-nadawczej wraz z niezbędną infrastrukturą dla gazociągu DN1000 relacji Goleniów-Lwówek, budowę śluzy odbiorczo-nadawczej wraz z niezbędną infrastrukturą dla gazociągu DN 1000 relacji Węzeł Płoty-tłocznia Goleniów, podano. 

"Tłocznia gazu w Goleniowie będzie mieć moc ok. 25 MW i przepustowość ponad 1,5 mln Nm3/h, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 8,4 MPa. Obiekt zapewni wykorzystanie zdolności gazociągu podmorskiego Baltic Pipe i umożliwi przesył gazu z północy na południe kraju gazociągami przystosowanymi do pracy przy parametrach MOP 8,4 MPa. Głównym zadaniem tłoczni Goleniów będzie sprężanie dużych strumieni gazu z kierunku Niechorza (Baltic Pipe) oraz Świnoujścia (Terminal LNG) w kierunku korytarza Północ-Południe" - czytamy w komunikacie. 

W ramach projektu Baltic Pipe w Polsce zaplanowanych jest 5 elementów: budowa gazociągu łączącego gazociąg podmorski z krajowym systemem przesyłowym, budowa gazociągu relacji Goleniów-Lwówek, rozbudowa tłoczni gazu Goleniów, budowa tłoczni gazu Gustorzyn oraz rozbudowa tłoczni gazu Odolanów.

Gaz-System podał, że oprócz powyższej decyzji uzyskał dotychczas: komplet decyzji lokalizacyjnych dla gazociągu Goleniów-Lwówek (długość 191 km), decyzję lokalizacyjną dla inwestycji towarzyszącej - od węzła Płoty do tłoczni Goleniów wraz z rozbudową węzła Płoty,  decyzję lokalizacyjną dla odcinka gazociągu od Zespołu Zaporowego do Terminala Odbiorczego Gazu wraz z jego budową oraz odcinka gazociągu łączącego Terminal z Węzłem Płoty.

Spółka proceduje również decyzję lokalizacyjną dla gazociągu łączącego (długość ok. 90 km), który 17 maja 2019 r. uzyskał decyzję środowiskową. 28 czerwca 2019 r. wojewoda kujawsko-pomorski wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej dla budowy tłoczni gazu Gustorzyn. Do końca lipca 2019 r. planowane jest również uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla rozbudowy tłoczni Odolanów, podsumowano. 

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.