PGE złożyła do UOKiK wniosek o przejęcie kontroli nad Polenergią - wynika z środowej informacji UOKiK. Pod koniec maja rodzina Kulczyków, która kontroluje spółkę informowała, że nie jest zainteresowana odsprzedażą udziałów.

Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukazała się informacja, z której wynika, że 30 maja, dwa dni po deklaracji Kulczyk Investments, że nie zamierza odpowiedzieć na wezwanie PGE, spółka ta zgłosiła Urzędowi zamiar "przejęcia przez PGE Polska Grupa Energetyczna (...) kontroli nad spółką Polenergia (...) poprzez nabycie akcji w Polenergia.

Pod koniec maja PGE wezwało do sprzedaży 45.443.547 akcji Polenergii, stanowiących 100 proc. kapitału i głosów na WZ po 16,29 zł za papier. Przy tej cenie wartość potencjalnej transakcji mogłaby wynieść ponad 740 mln zł. Dwa dni później Kulczyk Investments - firma należąca do rodziny Kulczyków, która ma w Polenergii 50,2 proc. akcji spółki Polenergia zakomunikowała, że ta firma jest dla rodziny Kulczyków inwestycją długoterminową, w związku z tym nie zamierza odpowiedzieć na ogłoszone wezwanie do sprzedaży akcji.

Polenergia ma projekty energetyki wiatrowej na morzu (offshore). Jako pierwszy i jedyny podmiot w Polsce dysponuje dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi oraz podpisaną umową przyłączeniową, które pozwalają prowadzić prace nad projektami technicznymi dwóch morskich farm wiatrowych o planowanej łącznej mocy do 1200 MW. W marcu Polenergia sprzedała firmie Statoil Holding Netherlands 50 proc. udziałów w dwóch spółkach zależnych, które prowadzą projekty budowy morskich farm wiatrowych za 94,3 mln zł plus 5 mln euro płatne w ratach do 30 września 2019 r. Oprócz tego spółka posiada też farmy wiatrowe na lądzie o mocy zainstalowanej 245,3 MW oraz portfel 5 projektów w fazie rozwoju o łącznej mocy 227 MW z pozwoleniami na budowę.

PGE jest z kolei spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna („Grupa PGE”). Grupa PGE koncentruje swoją działalność na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła oraz obrocie tymi produktami w Polsce. Grupa PGE działa również na rynku dystrybucji energii elektrycznej i w mniejszym zakresie na rynku dystrybucji ciepła. PGE kontrolowana jest przez Skarb Państwa, który ma 57,39 proc. jej akcji.