Perspektywom rozwoju współpracy gazowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a państwami Trójmorza będzie poświęcona rozpoczynająca się w najbliższy poniedziałek w Międzyzdrojach (Zachodniopomorskie) tegoroczna edycja konferencji Gazterm.

Jak podkreślają organizatorzy konferencji, w ub.r. polskie gazownictwo wkroczyło w okres realizacji strategicznych celów, takich jak pierwsza dostawa spotowa amerykańskiego gazu, pierwszy średnioterminowy kontrakt na dostawy gazu skroplonego do Polski oraz deklaracja współpracy energetycznej między Stanami Zjednoczonymi a Polską.

Rozwija się także inicjatywa współpracy państw Trójmorza, której jednym z priorytetów jest budowa połączeń gazowych na osi Północ-Południe – dodają organizatorzy.

Na najbliższej konferencji Gazterm międzynarodowe grono menadżerów i ekspertów oceni warunki rozwoju i perspektywy współpracy gazowej między Stanami Zjednoczonymi a państwami Trójmorza. Jak podają organizatorzy, jest to kwestia o strategicznym zaznaczeniu dla obu stron. Rozpoczynająca się w poniedziałek tegoroczna edycja konferencji pod hasłem "Stan i perspektywy współpracy gazowej USA – Trójmorze" potrwa do środy.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wysłuchać wystąpień dotyczących m.in. struktury popytu i podaży na globalnym rynku gazu po 2022 r., czy zasobów gazu ziemnego w USA.

Jedna z prezentacji poświęcona będzie rozwojowi cen globalnego LNG w nadchodzącej dekadzie, a także temu, w jaki sposób amerykańskie LNG może być konkurencyjne w stosunku do rosyjskiego gazu w Polsce.

W planach jest także wystąpienie: "Możliwości wsparcia inicjatywy współpracy na linii USA - Trójmorze przez polską politykę międzynarodową. Problem jednomyślności państw Trójmorza w kwestii uniezależnienia od dostaw gazu z Rosji – koncepcja współpracy".

Partnerem merytorycznym konferencji jest Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych, a jej partnerem głównym PGNiG.