PGE zmieniła zdanie. 500 MW nowych mocy planowanych w elektrowni w Nowym Czarnowie będzie opalane gazem, a nie węglem kamiennym.

Jeszcze w czerwcu spółka informowała, że nowy blok w elektrowni Dolna Odra będzie opalany węglem, choć nie wykluczano alternatywnie technologii gazowych. Ostatecznie jednak PGE zdecydowała o budowie bloku na gaz. W przypadku elektrowni gazowej koszt 1 MW to ok. 2-3 mln zł w zależności od technologii, w przypadku węglowej 5,5-6 mln zł. Tyle, że paliwo do tej ostatniej jest relatywnie tańsze. Jednak to spalanie gazu powoduje mniejszą emisję CO2, co w przypadku unijnego pakietu klimatycznego i zaostrzania przepisów dotyczących emisji dwutlenku węgla jest istotne z punktu widzenia Polski, gdzie 83 proc. energii elektrycznej wytwarza się z węgla.

Nasi rozmówcy w PGE przekonują, że w przypadku Dolnej Odry niedaleko Szczecina bardziej opłacalny będzie mimo wszystko blok gazowy, który z kolei nie opłacałby się na Śląsku, gdzie transport węgla nie jest aż tak daleki (a państwowe koncerny energetyczne mają zakaz importu tego paliwa).

Obecny etap projektu, zaplanowany do końca II kwartału 2018 r., obejmie opracowanie studium wykonalności inwestycji, a także uruchomienie innych postępowań administracyjnych mających na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zadania. „Dalszy harmonogram budowy nowego bloku, w tym termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, będzie znany po zakończeniu tych prac” - czytamy w komunikacie PGE. Nie wiadomo na razie bowiem, którą z trzech technologii spółka wybierze. W grę wchodzi blok gazowy w cyklu prostym, blok gazowy w cyklu prostym przygotowany do ewentualnej rozbudowy do bloku gazowo-parowego (tzw.„CCGT ready”) lub blok gazowo-parowy.

„Ze względu na specyficzne uwarunkowania lokalizacyjne Elektrowni Dolna Odra, położonej w rejonie charakteryzującym się dużym zapotrzebowaniem na moce bilansujące system elektroenergetyczny, nowa jednostka powinna charakteryzować się wysoką elastycznością pracy. Konsultacje z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi wykazały, że blok gazowy jest w stanie spełnić te wymagania” - informuje PGE.

Więcej w poniedziałkowym papierowym wydaniu DGP.