Jak policzył Piotr Juszczyk z inFaktu, duży ZUS wyniesie o średnio 9,7 proc. więcej w kolejnym roku. Wszystko za sprawą prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku, które wskazano na 8579 zł brutto. Tymczasem składki dla początkujących przedsiębiorców będzie wyższy o ponad 30 zł.

"Prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2025 roku wyniesie 8579 zł – wynika z przyjętego właśnie projektu założeń budżetu państwa na 2025 rok. Oznacza to, że firmy zapłacą o niemal 9,7 proc. wyższe składki ZUS" - podaje Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFaktu.

Duży ZUS w 2025 roku

Jak przypomina ekspert, bezpośrednio z przeciętnym krajowym wynagrodzeniem powiązana jest podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców, która wynosi 60 proc. średniej płacy. Obecne prognozy rządu, które zakładają jej wzrost do poziomu 8,5 tys. zł brutto, oznaczają wzrost podstawy do stawki 5147,40 zł.

Zatem składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2025 wzrosną o 154,42 zł do 1754 zł - bez składki zdrowotnej.

Duży ZUS według prognoz w 2025 roku wyniesie:

  • składka emerytalna 1004,77 zł
  • składka rentowa 411,79 zł
  • składka chorobowa 126,11 zł
  • składka wypadkowa 85,96 zł
  • fundusz pracy 126,11 zł.
ikona lupy />
Prognozowany duży ZUS w 2025 r. / inFakt logo

Składka zdrowotna w 2025 roku

"Od stycznia 2025 r. pensja minimalna wzrośnie do 4626 zł, w związku z tym w 2025 roku minimalna wysokość składki zdrowotnej wyniesie 416,34 zł (o 34,56 zł więcej niż obecnie). O tyle samo więcej zapłacą też osoby rozliczające się według karty podatkowej" - informuje Piotr Juszczyk.

Jednak, należy pamiętać, że nowy rząd zapowiedział zmiany w naliczeniach składki zdrowotnej. Dlatego też 416,34 zł jest na tę chwilę prognozowaną wysokością, która może się zmienić po wprowadzeniu nowych przepisów.

Mały ZUS - ile wyniesie?

Doradca podatkowy inFaktu przypomina, że w przypadku ZUS-u preferencyjnego podstawa składek to 30 proc. najniższej krajowej. Rząd zapowiedział, że wzrośnie ona do poziomu 4625 zł brutto. Od stycznia 2025 r. podstawa składki wzrośnie do kwoty 1387,80 zł, a składki (bez składki zdrowotnej) wyniosą 439,10 zł, a więc o 30,94 zł więcej niż obecnie - wylicza Juszczyk.

ikona lupy />
Prognozowany mały ZUS w 2025 roku / inFakt logo

A co ze składką na ubezpieczenie zdrowotne? "Co prawda wysokość składki zdrowotnej jest obliczana od uzyskanego dochodu, ale jednak nie może być niższa niż 9% wynagrodzenia minimalnego. Dlatego wzrośnie z 381,78 zł do 416,34 zł w styczniu 2025 r." - podaje ekspert.