Krajowy rynek ubezpieczeń jest mocno skoncentrowany. W zdecydowanej większości grup ubezpieczeń udział pierwszych pięciu towarzystw przekracza 70 proc. Nie ma ani jednej grupy, w której udział największej piątki byłby mniejszy niż 50 proc.

Przekłada się to na poziom wypracowywanych wyników. Pierwszych pięć firm z każdej grupy ma średnio wyraźnie ponad 80 proc. wyniku technicznego całego rynku. W niektórych przypadkach zysk techniczny czołowej piątki jest większy od wyniku całego rynku (mniejsi gracze dokładają do danego typu ubezpieczeń).

Lider krajowego rynku pod względem skali działalności, czyli PZU, rozdaje karty na zdecydowanej większości „małych rynków”. Dla oceny sytuacji w całej branży największe znaczenie mają ubezpieczenia komunikacyjne. Udział PZU w przypadku OC wynosił w ubiegłym roku 29 proc., a w auto casco było to nawet 34 proc. W obu przypadkach największy krajowy ubezpieczyciel zgarniał jeszcze większą część tortu pod względem zyskowności. W OC jego wynik techniczny był większy niż wynik całej branży, a w auto casco do PZU należało prawie 47 proc. wyniku całego rynku.

Jednocześnie niewielkie udziały rynkowe PZU ma w ubezpieczeniach kredytu, gdzie hegemonem jest Uniqa, czy w ubezpieczeniach ochrony prawnej. Nie mieści się też w pierwszej piątce w grupie drugiej, czyli ubezpieczeniach choroby. Spółka życiowa jest natomiast numerem jeden w ubezpieczeniach na życie oraz wypadkowych i chorobowych. W polisach z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mocniejszą pozycję mają Allianz Życie i Nationale-Nederlanden.

Nasze zestawienie bierze pod uwagę dane jednostkowe. Udziały największego ubezpieczyciela poprawiają inne spółki z grupy, jak Link4 czy Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Ubezpieczenia na życie / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe

Pobierz dodatek Ranking Gwiazdy Ubezpieczeń