Program „Centra medyczne 75+” ma zacząć działać od 1 stycznia 2024 r. Jednak już teraz pojawia się szansa dla samorządów, żeby uzyskać pieniądze na wdrożenie tych rozwiązań.

Centra mają być miejscem, w którym osobom powyżej 75. r.ż. zostanie zapewniona szczególna opieka medyczna. Jak się okazuje, na budowę takiej placówki można będzie przeznaczyć pieniądze otrzymane z Funduszu Medycznego. Do tej pory wolno było z nich sfinansować tylko modernizację, przebudowę lub wyposażenie poradni czy szpitala, więc nie wszystkie gminy mogły z niego korzystać. W niektórych miejscowościach nie ma podmiotów, które są w stanie realizować zadania związane z opieką geriatryczną, więc centra medyczne trzeba będzie zbudować od podstaw.

Zmiany przewiduje wchodząca w życie w sobotę ustawa z 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1758 ze zm.), znowelizowana ustawą z 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej (Dz.U. poz. 1831). Celem funduszu jest zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania dla różnych inwestycji dotyczących ochrony zdrowia.

W ustawie przedstawiono kwoty, które można będzie uzyskać z Funduszu Medycznego na poszczególne cele związane z tworzeniem centrum: na dostosowanie – 500 tys. zł, przebudowę – 2 mln zł, a na budowę od podstaw – 5 mln zł.

Nowelizacja zakłada również inne zmiany. Wydłużona została lista podmiotów, które będą mogły złożyć propozycję projektu strategicznego. Do uczelni medycznych oraz szpitali zakwalifikowanych do tzw. sieci szpitali na poziomie pulmonologicznym, onkologicznym, pediatrycznym lub ogólnopolskim dodano podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Po zmianach z funduszu można będzie finansować infrastrukturę przeznaczoną do realizowania świadczeń nie tylko opiekuńczo-leczniczych, lecz także świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej, udzielanych w warunkach stacjonarnych. Te ostatnie są szczególnie istotne, aby zapewnić odpowiednią opiekę pacjentom onkologicznym. Między poszczególnymi województwami występują duże różnice w liczbie łóżek stacjonarnych w opiece paliatywnej.©℗