400 złotych dofinansowania do pobytu w żłobku dostaną rodzice po wysłaniu elektronicznego wniosku do ZUS. To środki, które można dostawać pomimo tego, ze pobiera się 500 plus. Aby móc skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu.

400+ na pobyt w żłobku. Na jakich warunkach?

Dla kogo świadczenie 400 plus na żłobek?

  • Świadczenie 400 plus na żłobek jest przyznawane na maluchy w wieku od 12. do 35. miesiąca.
  • Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny.
  • Maksymalnie kwota, jaką możemy otrzymać, to 400 zł miesięcznie na dziecko – jednak nie więcej niż wysokość opłaty za pobyt dziecka w placówce.

- Mam na myśli kwotę, jaką rodzic płaci już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Nie wliczamy do tego opłaty za wyżywienie – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Pieniądze od nas nie są przelewane na konto rodzica, ale bezpośrednio na konto żłobka - dodaje.

Według rzeczniczki, ZUS przelewa pieniądze do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność

400 plus na żłobek. Jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie 400 plus na żłobek trzeba złożyć online, np. przez portale:

  • Emp@tia lub
  • aplikację mZUS.

– Ogromnym ułatwieniem dla rodziców jest możliwość utworzenia nowego wniosku na podstawie poprzedniego, jeśli taki był składany przez aplikację mZUS lub bezpośrednio na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dzięki temu większość informacji uzupełni się automatycznie. Jeśli dane uległy zmianie, przed wysłaniem można je edytować – tłumaczy Iwona Kowalska-Matis.

Kiedy złożyć wniosek? [TERMINY]

  • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.
  • Jeśli złożymy wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt.
  • Jeśli wniosek złożymy później, to dofinansowanie zostaną nam przyznane od miesiąca, w którym go złożyliśmy.

400 plus na żłobek. Komu się nie należy?

Rzeczniczka wyjaśnia także, dlaczego nie wszyscy rodzice, których dzieci chodzą lub dopiero pójdą do żłobka, czy podobnej placówki, otrzymają pomoc finansową.

Odmowną odpowiedź otrzymają od ZUS-u ci, którzy dostają RKO (rodzinny kapitał opiekuńczy).

Przypomnijmy, że świadczenie to jest przyznawane na maluchy w wieku od 12. do 35. miesiąca. W takim przypadku musimy zdecydować, z jakiego wsparcia będziemy korzystać.

- Ale uwaga, można korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie – zapewnia Kowalska-Matis.