Średnia przekazana składka w tym transferze wyniosła 74,85 zł, przy średniej dla 2015 roku w wysokości 56,78 zł.

Zgodnie z planem finansowym FUS OFE otrzymają w tym roku 2,72 mld zł.