Sejm opowiedział się za dodatkowym świadczeniem emerytalnym na poziomie 300 zł miesięcznie dla sołtysów, którzy pełnili tę funkcję co najmniej dwie kadencje. Odrzucił poprawki Senatu zmierzające do podwyższenia dodatku dla tych sołtysów, którzy sprawowali swoją funkcję przez co najmniej trzy kadencje.

Senat proponował, by osoby, które pełniły tę funkcję co najmniej 12 lat otrzymywały 400 zł miesięcznie, a w przypadku osób, które były sołtysami przez co najmniej 16 lat - 500 zł.

Świadczenie ma być przyznawane osobom, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn) na wniosek osoby zainteresowanej, składany do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Świadczenie ma podlegać corocznej waloryzacji.

Przepisy mają wejść w życie od lipca br.

(ISBnews)