Rząd przyjął w czwartek projekt nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Zakłada on, że wszyscy poszkodowani weterani będą mogli otrzymać specjalny dodatek - również ci, którzy nie pobierają emerytury ani renty inwalidzkiej.

Proponowane zmiany będą dotyczyły osób, którym odpowiedni organ przyznał status weterana poszkodowanego.

Wysokość dodatku dla weteranów poszkodowanych uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu. "Chodzi o wypadek pozostający w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobę nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze. Dodatek wynosi od 5 proc. do 130 proc. najniższej emerytury" - podkreślono na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dodano, że dzięki temu rozwiązaniu, w większym stopniu możliwe będzie zabezpieczenie dodatkowych potrzeb weteranów, związanych z leczeniem, rehabilitacją, opłaceniem kosztów ewentualnej opieki, czy dojazdów do placówek medycznych i rehabilitacyjnych.

Przypomniano też, że w 2019 r. rząd zwiększył wysokości dodatku dla weterana poszkodowanego dla osób z orzeczonym uszczerbkiem na zdrowiu powyżej 30 proc. "Nadał także uprawnienia do dodatku grupie weteranów, którzy posiadają uszczerbek na zdrowiu w wysokości od 1 do 9 proc." - podkreślono na stronie KPRM.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

autor: Edyta Roś

ero/ mrr/