Waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż zapisana w budżecie państwa i wyniesie 14,8% w roku 2023, poinformował wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. W budżecie założono, że emerytury wzrosną o 13,8%. Rząd planuje wypłatę trzynastych emerytur od 1 kwietnia, a czternastych - pod koniec sierpnia i we wrześniu. Wypłata "trzynastek" jest uregulowana ustawowo, resort przygotował też projekt ustawy dotyczący dodatkowego, czternastego świadczenia.

"Waloryzacja będzie na poziomie wyższym niż przewidywaliśmy w budżecie państwa. To będzie 14,8%, […] w tym jeszcze waloryzacja kwotowa, która zapewnia 250 zł [brutto] najniższym świadczeniom" - powiedział Szwed w radiowej Jedynce.

Koszt waloryzacji szacowany jest na ponad 42 mld zł.

Pytany o sposób określania wskaźnika waloryzacji, wiceminister powiedział: "Liczymy inflację średnioroczną z ubiegłego roku, Główny Urząd Statystyczny ogłosił już te dane roku plus wskaźnik wynagrodzeń on jeszcze nie został podany, zostanie podany na dniach, ale tutaj nie będzie zmiany, jeżeli chodzi o wysokość waloryzacji, czyli 14,8%".

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), zakłada przyszłoroczną waloryzację rent i emerytur wskaźnikiem 113,8% z minimalną waloryzacją na poziomie 250 zł brutto. Taki też wskaźnik znalazł się w ustawie budżetowej na 2023 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że inflacja średnioroczna wyniosła 14,4% w 2022 r. (wobec 5,1% inflacji odnotowanej rok wcześniej). GUS ogłosił także, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,8 (wzrost cen o 14,8%).

Waloryzacja jest co do zasady przeprowadzana corocznie, od 1 marca.

"Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie to będzie od 1 kwietnia i tutaj wszyscy, którzy są uprawnieni ponad 9,6 mln emerytów, rencistów, emerytów rolniczych, ci, którzy uzyskują świadczenia kompensacyjne, świadczenia przedemerytalne są uprawnieni do 13 emerytury" - powiedział Szwed w radiowej Jedynce.

"I już mamy przygotowaną ustawę o tzw. 14. emeryturze. Ona będzie na tych samych zasadach, co w ubiegłym roku. Tu będzie ten limit dopuszczający do 2,9 tys. zł. Wtedy wszyscy otrzymują najniższe świadczenie, bo 13. I 14. emerytura jest w wysokości najniższej emerytury" - dodał.

Przypomniał, że w przypadku 14. świadczenia będzie stosowany tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że dla osób pobierających świadczenia wyższe niż 2,9 tys. zł czternasta emerytura zostanie pomniejszona o kwotę tej nadwyżki.

"Koniec sierpnia-wrzesień jest wypłata 14. emerytury" – podkreślił.

Zasady wypłaty trzynastych emerytur są uregulowane ustawowo, natomiast wypłaty 14. emerytur były regulowane ustawami, obowiązującymi na dany rok. Świadczenie zostało dotychczas wypłacone dwukrotnie.

(ISBnews)