odpowiedź

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za styczeń 2023 r. będzie stanowiła suma przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres od lipca do grudnia 2022 r., tj. po zmianie etatu, oraz jedna szósta kwoty nagrody rocznej w kwocie przypadającej za pełne miesiące kalendarzowe po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. za okres od lipca do grudnia 2022 r. [ramka]