Sytuacja byłych pracowników, których zakaz konkurencji powiązany jest nieodłącznie ze stosunkiem pracy, jest jasna. Kwestia ta została wprost uregulowana w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie składkowe). Ich przychód w postaci odszkodowania wypłaconego po rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 1012 kodeksu pracy (dalej: k.p.), nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.