Środki na waloryzację rent i emerytur są w pełni zabezpieczone, na ten cel mamy przeznaczonych ponad 42 mld zł – zapewniła w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zapowiedziała, że prawdopodobnie w marcu do Sejmu trafi projekt w sprawie 14. emerytury.

Minister Marlena Maląg w rozmowie opublikowanej na portalu Superbiz.pl podkreśliła, że wsparcie dla seniorów musi być oparte na dwóch filarach: finansowym i tym dotyczącym aktywności osób starszych.

Przypomniała, że 1 marca ruszy coroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych.

"Przyjęliśmy ustawę, która mówi o waloryzacji kwotowo-procentowej. To oznacza, że emeryci, którzy mają niższe emerytury na pewno będą mieli zwaloryzowane swoje świadczenia o 250 zł. Wskaźnik procentowy będzie ostatecznie wiadomy w lutym, kiedy poznamy wskaźnik średniorocznej inflacji za rok 2022 i wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia" – wskazała szefowa MRiPS.

Uchwalona pod koniec roku przez Sejm nowelizacja ustawy w sprawie waloryzacji emerytur i rent zakłada, że w 2023 r. świadczenia wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Zagwarantowana zostanie minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł.

Podwyższone zostaną najniższe świadczenia odpowiednio do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Minister rodziny zapewniła, że "środki na waloryzację rent i emerytur są w pełni zabezpieczone" bez względu na ostateczny wskaźnik waloryzacji. "Wstępnie na waloryzacje mamy zabezpieczone ponad 42 mld zł. Do tego dojdzie też zwaloryzowana 13. emerytura, która zostanie wypłacona w kwietniu" – podkreśliła minister.

Zapowiedziała, że w tym roku emeryci otrzymają także 14. emeryturę. "Pracujemy teraz nad projektem ustawy w tej sprawie. Chcielibyśmy, by w marcu projekt ten trafił do Sejmu. Jego założenia są właściwie tożsame z założeniami ubiegłorocznymi. Planujemy kryterium dochodowe, pracujemy jeszcze nad jego wysokością" – zaznaczyła minister Maląg.

Przekazała, że na waloryzację świadczeń oraz na 13. i 14. emeryturę rząd planuje przeznaczyć ponad 70 mld zł.

Szefowa MRiPS podkreśliła, że ważne jest również dbanie o aktywność osób starszych, np. poprzez tworzenie i utrzymanie domów i klubów "Senior plus". Na ten cel przeznaczono 60 mln zł. Minister przypomniała, że do 5 stycznia samorządy mogą składać wnioski do nowej edycji programu.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/