Podatnicy wychowujący co najmniej 4 dzieci mogą pod pewnymi warunkami (ze względu na ich wiek, sprawowanie nad nimi opieki, osiąganie przychodów) skorzystać ze zwolnienia z podatku przychodów otrzymanych w danym roku, składając w tym celu oświadczenie płatnikowi podatku (w ramach bieżącego korzystania z tej preferencji w trakcie roku).

Alternatywnie podatnik może odroczyć to do czasu złożenia rocznego zeznania podatkowego i dopiero wtedy odzyskać zapłacony w ciągu roku podatek. Roczna kwota zwolnienia wynosi 85 528 zł (powyżej tej kwoty przychód podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach – według skali podatkowej, przy czym najpierw stawką podatku właściwą dla pierwszego progu podatkowego, tj. 12 proc., a po jego przekroczeniu stawką 32 proc.) i łączy się z tą samą preferencją podatkową przysługującą podatnikowi:

  • w wieku do ukończenia 26 lat,
  • który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
  • będącemu aktywnym zawodowo emerytem.

Jeżeli podatnik spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia przychodów z więcej niż jednego tytułu, przysługuje mu jeden limit zwolnienia wynoszący nie więcej niż 85 528 zł.

WAŻNE! Przychody powyżej kwoty 85 528 zł podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach, przy czym najpierw stawką 12 proc., a następnie 32 proc..

Nie ma przy tym znaczenia liczba płatników ani liczba źródeł przychodów podlegających zwolnieniu.

Więcej na ten temat znajdziesz w publikacji: „Nowe obowiązki płatników PIT i ZUS w 2023 r.”. Książka z serwisem online.