W ubiegłym roku w skrajnej biedzie znajdowało się 3,3 proc. osób po 60. roku życia. To o 1 pkt proc. mniej niż w 2020 r. - wynika z opublikowanego właśnie raportu GUS na temat ludzi starszych w Polsce. Jak zauważają jego autorzy, starsi doświadczali ubóstwa rzadziej niż młodsze grupy wiekowe. I tak stopa ubóstwa była o 1,1 pkt proc. niższa niż np. w przypadku Polaków z przedziału wiekowego 18-59 lat i aż o 1,5 pkt proc. niższa niż u najmłodszych, do 17. roku życia.
Głównym źródłem dochodów osób starszych są emerytury i renty. Przeciętne wynagrodzenie z tego tytułu wyniosło w ubiegłym roku 2623 zł brutto, o 6,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Mimo to relacja miesięcznej emerytury brutto do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej spadła. W 2021 r. według Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła 55 proc. wobec 56,4 proc. rok wcześniej. Co istotne - to też najniższy wynik od 2015 r.