Ubywa osób pobierających zasiłki w gminnych i miejskich ośrodkach – wynika z sondy DGP, ale to nie znaczy, że jest lepiej

W kolejnych miastach słyszymy, że ostatnie trzy kwartały nie przyniosły wzrostu liczby osób korzystających z zasiłków pieniężnych czy rzeczowych, a w porównaniu z poprzednim rokiem widać nawet spadek. Tak jest w Siemianowicach Śląskich, Miastku, Gliwicach, Bytomiu, Katowicach, Wrocławiu, Wieliczce. Pytani o przyczyny przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z jednej strony wskazują na stopę bezrobocia utrzymującą się na stałym poziomie, a nawet z tendencją spadkową, co powoduje, że nie przybywa nowych osób kwalifikujących się do świadczeń. Z drugiej strony rosnąca płaca minimalna powoduje, że coraz więcej osób przekracza próg dochodowy. Nierzadko o symboliczne kilka złotych.
Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak, rzeczniczka łódzkiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwraca uwagę, że aby skorzystać z większości świadczeń, nie można przekroczyć podstawowego kryterium dochodowego. - Wynosi obecnie: 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł dla osoby w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kryteria dochodowe ulegają zmianie co trzy lata. Obecne obowiązują od 1 stycznia 2022 r. - opisuje. W jej placówce od stycznia do końca września udzielono pomocy 11 922 podopiecznym.
- Większość łodzian nie narzeka obecnie dlatego, że zarabia gorzej, tylko dlatego, że za tę samą kwotę stać ich na zdecydowanie mniej. Ogromne znaczenie mają duże wzrosty cen żywności. Podjęliśmy m.in. decyzję o podniesieniu stawek organizacjom, które prowadzą jadłodajnie i kuchnie społeczne, o prawie 100 proc., by te były w stanie w dalszym ciągu wydawać posiłki w takiej liczbie jak dotychczas. Średnio miesięcznie wydaje się ich 8,3 tys. Na realizację zadania w całym 2022 r. pójdzie ponad 960,8 tys. zł, o 240 tys. zł więcej, niż planowano.
ikona lupy />
Wynagrodzenia i wsparcie (zł) / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Emilia Król z wydziału komunikacji społecznej Krakowa dodaje, że wśród zadań MOPS jest także dofinansowanie posiłków dla uczniów. - Przesłanką do udzielenia pomocy również jest posiadanie niskiego dochodu. Dla rodzin, w których jest on mniejszy niż 900 zł na osobę w rodzinie, posiłki przyznawane są bezpłatnie bez względu na ich koszt. W przypadku gdy dochód zawiera się pomiędzy 900 a 1200 zł, MOPS pokrywa 75 proc. - wylicza. Rok do roku spadła liczba dzieci objętych bezpłatnymi posiłkami - w 2022 r. było ich 890, o 5 proc. mniej niż w 2021 r. W I półroczu 2022 r. pomocą w formie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej objęto 7230 rodzin, rok wcześniej 8289.
Podobnie jest w Lublinie. Magdalena Suduł z tamtejszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie mówi, że w I półroczu 2012 r. z katalogu zasiłków realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej skorzystały 4733 rodziny, natomiast w I połowie tego - 4303. Widać zatem 9-proc. spadek.
Samorządy pytane o przyczyny nie znajdują zbyt wielu optymistycznych odpowiedzi.
- Wynika to z dynamicznych zmian w finansach poszczególnych rodzin. Jedni nadal nie mają pracy, część traci pracę, zaś jeszcze inni poprzez wzrost najniższego wynagrodzenia przestają się kwalifikować do pomocy - opisuje Witold Wołczyk z biura prezydenta Przemyśla. W mieście w ubiegłym roku z bezpłatnych posiłków skorzystało 672 dzieci. W tym dotychczas 605. 31 grudnia 2021 r. ze świadczeń społecznych korzystało 1820 rodzin. A w połowie tego roku 1550.
- Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej nie uwzględniają czynników realnie wpływających na sytuację finansową osób, takich jak inflacja, wzrost cen energii, ogrzewania. Jednym z głównych warunków określających prawo do świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej jest wspomniane kryterium dochodowe - wtóruje Joanna Ferenc-Bar z MOPS w Rzeszowie. Tam z różnych form pomocy od stycznia do września 2022 r. skorzystało 2809 osób, o 100 mniej niż rok wcześniej.
Miast z tendencją spadkową jest więcej. W Chorzowie okresowe zasiłki pieniężne w identycznym okresie (styczeń-październik) rok temu pobrało 870 osób, w tym 713. Zasiłek stały zaś odpowiednio 596 i 552.
- Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2022 r., przy jednoczesnym utrzymaniu zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, bezpośrednio wpływa na liczbę osób kwalifikujących się do udzielenia wsparcia - mówi Marta Stachowiak, rzeczniczka prezydenta Bydgoszczy. Te rodziny mogą dopiero znaleźć się w szczególnie trudnej sytuacji. - W okresie letnim gospodarstwa domowe w minimalnym stopniu korzystały z energii elektrycznej, to także okres zwiększonej dostępności prac dorywczych - tłumaczy.
- Spodziewamy się większej liczby wniosków o wsparcie wraz z nadejściem zimy - dodaje Natalia Prostak z wrocławskiego urzędu miasta. ©℗