– Rosnąca liczba płatników to trend długoterminowy. Od pewnego czasu funkcjonują bowiem różne zachęty do zakładania działalności gospodarczej, m.in. ulga na start, która polega na tym, że nowy przedsiębiorca przez sześć miesięcy nie płaci składek na ubezpieczenia społeczne, a jedynie składkę zdrowotną – komentuje Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Jego zdaniem ostatnie dwa lata naznaczone pandemią okazały się dodatkowym bodźcem do zakładania działalności gospodarczej. – Wynikało to ze zmian strukturalnych na rynku pracy. Część osób z branż dotkniętych ograniczeniami przesuwała się do innych sektorów gospodarki, a byli też i tacy, którzy nawiązywali współpracę z większą liczbą podmiotów na bardziej elastycznych zasadach B2B. To był ich sposób na walkę z niepewnością otoczenia gospodarczego – wskazuje ekspert.