Organ rentowy co roku organizuje konkurs, w którym firmy mogą starać się o wsparcie ich działań w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym roku zgłosiło się prawie 4 tys. przedsiębiorców. Z danych, które otrzymaliśmy z ZUS, wynika, że najwięcej wniosków pochodzi od mikro- i małych firm, a najmniej od średnich i dużych.

Takiej struktury wnioskodawców nie zmieniła nawet nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 755), która weszła w życie 20 kwietnia 2022 r. Miała ona być zachętą do poprawy bhp u wszystkich płatników. Wcześniej program nie był atrakcyjny dla dużych firm, bo wysokość dofinansowania zależała od liczby osób, za które płatnik opłaca składki. Najwyższe nominalnie wsparcie otrzymywały więc co prawda duże zakłady, ale to w przypadku mikro- i małych firm procentowa wartość dopłaty była największa (sięgała 90 proc. wartości projektu). Dlatego w tym roku maksymalna wysokość dofinansowania to dla wszystkich 80 proc. szacowanej wartości projektu, nie więcej niż 299 tys. zł na działania inwestycyjne i 300 tys. zł na działania inwestycyjno-doradcze.
Jakie firmy wnioskowały o dotacje / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe