Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie rodzinne przyznawane przez gminę, które przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie, która skończyła 16 lat i ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu dysfunkcji zdrowotnej (o ile powstała przed 21. rokiem życia), oraz osobie, która skończyła 75 lat. Dodatek pielęgnacyjny z kolei jest wypłacany przez ZUS osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji oraz tym, które skończyły 75 lat. Zgodnie z art. 16 ust. 6 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615) zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
Zdarza się jednak tak, że osoby, które nabyły prawo do dodatku pielęgnacyjnego, nie powiadamiają o tym gminy i przez jakiś czas otrzymują obydwa świadczenia. Wprawdzie na mocy ubiegłorocznej nowelizacji przepisów samorządy miały uzyskać możliwość elektronicznej weryfikacji, czy osoba z zasiłkiem pielęgnacyjnym nie pobiera też dodatku pielęgnacyjnego (co by ułatwiło wychwytywanie takich przypadków), ale do tej pory ta usługa nie została uruchomiona przez resort rodziny.