Student w wieku do 26 lat wykonujący umowę zlecenia, z którym podpisano dodatkowo umowę o pracę, podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom z tytułu stosunku pracy. Zlecenie jest wówczas traktowane jak stosunek pracy i wynagrodzenia z obu umów stanowią podstawę wymiaru składek na ZUS. Studenta będącego pracownikiem należało zgłosić do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego od 16 maja na druku ZUS ZUA, z kodem ubezpieczenia 0110 xx. W dokumentach rozliczeniowych za maj należało wykazać do oskładkowania tylko częściową pensję wypłaconą w tym miesiącu z umowy o pracę, a za czerwiec ‒ wynagrodzenie za pracę z etatu za czerwiec oraz wynagrodzenie ze zlecenia należne za maj, ale w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym obie umowy się pokryły.

Bez składek