Tak wynika z nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1155), która – z pewnymi wyjątkami – wchodzi w życie 15 czerwca br.
Reguluje ona m.in. kwestie związane ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia rolniczego i powszechnego. Obecnie ubezpieczeni nie mogą bowiem płynnie przenosić swoich uprawnień między obydwoma systemami. Obowiązuje zasada, że w razie posiadania innego tytułu do ubezpieczenia lub podlegania zaopatrzeniu społecznemu obowiązek ubezpieczenia rolniczego jest wyłączony. Od tej reguły przewidziane zostały jednak odstępstwa. Jedno z nich wynika z art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 933). Zgodnie z tym przepisem rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu w KRUS, który został objęty innym ubezpieczeniem społecznym (w ZUS) z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, zlecenia albo powołania do rady nadzorczej, podlega w tym okresie nadal pod KRUS. Przychód z tych źródeł nie może jednak przekraczać minimalnego wynagrodzenia.